A  | เครื่องมือไฟฟ้า

B  | อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า

C  | เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง

D  | มีดคัตเตอร์และฮาร์ดแวร์

E  | งานช่างอุตสาหกรรม

F  | เครื่องมือลมและอุปกรณ์เสริม

G  | อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

H  | เครื่องมือทำสวน

ความสามารถของเรา :

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้า ประเภทเครื่องมือ ช่างกลอุตสาหกรรม เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เซฟตี้ และเครื่องมือทำสวน จากต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในวงการธุรกิจเครื่องมือ เครื่องเหล็กกว่า 30 ปี.

ลิงค์แบรนด์